TR | EN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖNSÖZ

2009'da dünyada yaşanan finansal krizin ardından gelen toparlanmada, Türkiye ekonomisi artışta sıra başını çeken ekonomilerden olmuştur. Politik istikrar ve stratejik konum bu gelişmede ciddi rol oynamıştır. Kriz süresince de yatırım yapmaya devam eden NETLOG, 2010 ve 2013 senelerinde ekonominin de toparlanmasıyla birlikte büyümesini hızlandırmıştır. NETLOG büyümede elde ettiği başarıyı çalışanlar ve tedarikçilerle paylaşmaktadır. Büyüyen Türkiye ekonomisiyle birlikte NETLOG Lojistik Grubu şirketlerinin sunduğu servislere taleplerde de artış olmuştur. Bu grubumuzun operasyonlarının büyütmesine sebep olmuş ve yeni iş olanakları sağlamıştır. Ayrıca tedarikçilerinden yapmış olduğu alımların da artması çevresindeki ekonomiye dolaylı olarak yansımıştır. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte büyümeyi ve işini doğru yapan firmalarla kazan-kazan mantığıyla çalışmayı ilke ediniyoruz.